شعر

(حوض شعر)

اینجا یک حوض کوچک است حوضی که هر روز با چند لیوان شعر ناب پرش میکنیم بر لب حوض شعر نشینید و لذت ببرید.

.
.برنامه کانال اینه که روزانه حداقل یک شعر و حداکثر سه شعر ارسال بشه تا وقت شما گرفته نشه و بی شعر هم نمونید.

کانال های مشابه:

لینک کانال: https://t.me/Houz_sher

جستجوهای مشابه با (حوض شعر):

کانال تلگرام حوض شعر , کانال تلگرام شعر حوض ماهی , کانال تلگرام شعر حوض نقاشی , کانال تلگرام شعر حوض ماهی سهراب , کانال تلگرام شعر حوض آب , کانال تلگرام شعر حوض کاشی , کانال تلگرام شعر حوض و ماهی , کانال تلگرام شعر حوض خالی , کانال تلگرام شعر حوض نقاشي , کانال تلگرام لب حوض شعر ,