loading...
آموزشی

مدرسه آب و آينه؛ تصویرسازی مدرسه آینده

اين مدرسه دخترانه با رويكرد تفكر محور و با هدف تربيت دانش آموزان كاشف،كارآمد و كارآفرين از سال تحصيلي ٩٨-٩٧ فعاليت آموزشي خود را در منطقه ٣ تهران و در مقطع پيش دبستاني و دبستان آغاز مي نمايد.

لینک کانال: https://t.me/AboAyenehSchool