دوست یابی و صیغه کانال های تلگرام

کانال تلگرام ڄيڔيڹڱ ݪند🌍

264 عضو
به جیرینگ لند خوش آمدید.😁 ما دراین کانال سعی داریم تا نشاط و سرگرمی را برای شما بله شما دوست عزیز به ارمغان بیاوریم😂

شعارما:نفرین آمون بر لفت دهندگان😂😂😂😂

برای پیشنهاد وهمکاری به پی وی مدیر محترم مراجعه کنید.👇👇👇
@MOHAMMADTEL2017
@http://t.me/giringland1