آموزشی خبری کانال های تلگرام

کانال تلگرام کانال خبری امتا نیوز

29 عضو
Emtanews.ir

📩 [email protected]

تبلیغ ، تماس با ما:
@Emtanewsadmin

احراز هویت کانال در سامانه ساماندهی:

🔺t.me/itdmcbot?start=emtanews

آدرس های امتا نیوز در شبکه های اجتماعی:

🔺instagram.com/Emtanews

🔺twitter.com/Emta_News

🔺aparat.com/Emtanews
@http://t.me/joinchat/AAAAAELlCG81220yU8ioCA